BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Năng lượng hạt nhân kết hợp với năng lượng tái tạo — một ‘lưới điện cân bằng tốt’

‘Sự kết hợp của cả hai chính là điều giúp quý vị khử carbon với chi phí thấp nhất.’