BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Người trong ngành nói rằng AI có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng lớn hơn so với Internet