Hoa Kỳ: Hơn 1,000 học khu đang che giấu các bậc cha mẹ về nhận dạng giới tính của học sinh

Các nhóm hoạt động nhằm mục đích thúc đẩy các chính sách như vậy trong trường học đã miêu tả rằng gia đình vốn dĩ không an toàn, đang đe dọa quyền của cha mẹ đối với con cái.