BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Phá thai nổi lên như một vấn đề tranh luận chủ chốt đối với các ứng cử viên tổng thống năm 2024

Các ứng cử viên cố gắng cân bằng chính trị và đạo đức trong cuộc tranh luận về vấn đề phá thai