BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Tin vào truyền thống – Chính trị bản sắc không phải là giải pháp cho âm nhạc cổ điển