Bạn có biết? Những loại rau trái này còn có tác dụng xua đuổi tà ma