Báo cáo: Các gia đình Mỹ gặp khó khăn với chi phí thực phẩm cao bất chấp phúc lợi SNAP

Báo cáo cho thấy phúc lợi SNAP ‘không đủ để trang trải chi phí cho một bữa ăn giá khiêm tốn ở 98% số quận của Hoa Kỳ vào năm ngoái.’