Báo cáo của Fed tiết lộ nền kinh tế Hoa Kỳ chậm lại, nỗi lo suy thoái gia tăng