Báo cáo: Phát hiện thêm 2 đồn công an chìm của ĐCSTQ ở LA và New York