Báo cáo: Trung Quốc chưa bao giờ thực thi để đáp ứng cam kết theo thoả thuận thương mại ‘giai đoạn 1’