Trung Quốc không đạt được cam kết thỏa thuận thương mại ‘giai đoạn 1’