Tỷ phú George Soros, một người ủng hộ lớn cho các mục tiêu thiên tả, đã chi ít nhất 40 triệu USD để hỗ trợ các ứng cử viên biện lý cấp tiến từ năm 2014 đến năm 2021, theo một báo cáo sơ bộ được công bố bởi Quỹ Bảo vệ Lực lượng Chấp pháp (LELDF) có trụ sở tại Virginia.

Các biện lý cấp tiến ủng hộ những thay đổi về tư pháp hình sự vốn sẽ cắt giảm tù nhân và hướng các nguồn lực vào các chương trình điều trị và phục hồi; họ thường ủng hộ việc nỗ lực nhiều hơn vào việc điều tra và truy tố các hành vi sai trái của cơ quan chấp pháp.

Theo báo cáo, trong những năm gần đây, ông Soros đã nổi lên như một nhà tài chính nổi tiếng nhất của phong trào biện lý cấp tiến trong nước, quyên góp cho các tổ chức bất vụ lợi nhằm vận động sự ủng hộ từ cấp cơ sở, chi lớn để bầu các biện lý cấp tiến, và hỗ trợ các tổ chức chuyên nghiệp hướng dẫn hoạch định chính sách.

Theo báo cáo, từ năm 2018 đến năm 2021, ông Soros và các tổ chức do ông hậu thuẫn đã chi gần 20 triệu USD để hỗ trợ 40 ứng cử viên biện lý cấp tiến trên toàn quốc. Báo cáo này dựa trên nhiều nguồn, trong đó có các bài báo trên các hãng thông tấn, cơ sở dữ liệu tài chính về các chiến dịch tranh cử của tiểu bang và địa phương, biểu mẫu của Sở Thuế vụ (IRS), và các tuyên bố hoặc báo cáo thường niên của các tổ chức.

Báo cáo không liệt kê toàn bộ 40 biện lý cấp tiến và số tiền mà ông Soros đã chi cho mỗi vị.

Giám đốc Chính sách Sean Kennedy của LELDF nói với The Epoch Times rằng một báo cáo đầy đủ sẽ được phát hành vào một ngày trong tương lai. LELDF là một tổ chức bất vụ lợi chuyên hỗ trợ và bảo vệ ngành chấp pháp. Theo trang web của họ, tổ chức này cũng tìm cách giáo dục công chúng về những rủi ro và mối đe dọa đối với nghề nghiệp này.

Theo báo cáo, một tổ chức được coi là do ông Soros hậu thuẫn nếu vị tỷ phú này là nguồn duy nhất hoặc là nhà tài trợ chính, hoặc nếu các khoản đóng góp của ông cho tổ chức đó trong các chu kỳ bầu cử liên quan vượt quá số tiền chi cho các ứng cử viên.

Một chiến lược phổ biến là thành lập các siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) của tiểu bang thường mang tên Công lý và An toàn Công cộng (Justice and Public Safety), để điều phối chi tiêu đáng kể cho việc hỗ trợ các ứng cử viên cấp tiến và chống lại các đối thủ của họ.

Theo báo cáo, những người thụ hưởng đáng chú ý bao gồm Biện lý Địa hạt Los Angeles George Gascón, Biện lý Địa hạt Cook Kim Foxx (Chicago), Biện lý Địa hạt Philadelphia Larry Krasner và Biện lý Địa hạt Manhattan Alvin Bragg (New York).

Nhiều biện lý do ông Soros hậu thuẫn đối mặt với sự phản đối kịch liệt của công chúng trước tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng dưới sự lãnh đạo của họ.

Ở Los Angeles, ông Gascón đang lâm vào một chiến dịch bãi nhiệm mạnh mẽ. Tính đến tuần trước (13-19/06), chiến dịch này đã thâu thập thành công 567,857 chữ ký — số lượng hợp pháp cần thiết để tổ chức một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm; chiến dịch vẫn đang thâu thập chữ ký vì lo ngại rằng một số chữ ký có thể bị các quan chức bầu cử phán quyết là không hợp lệ.

Theo các tuyên bố, hồi tuần trước, ba nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Pennsylvania đã bắt đầu nỗ lực đàn hặc ông Krasner vì tội phạm bạo lực tăng vọt ở Philadelphia. Họ đang trong quá trình tiếp cận với các nạn nhân của tội phạm và soạn thảo Điều khoản Đàn hặc để giới thiệu trong Cơ quan Lập pháp tiểu bang.

Theo trích dẫn của báo cáo, một cuộc điều tra của Los Angeles Times và Marshall Project cho biết, từ năm 2014 đến 2018, ông Soros và các tổ chức do ông hậu thuẫn đã chi 19.3 triệu USD cho các cuộc đua biện lý địa phương.

Năm 2014, Quỹ Xã hội Mở do ông Soros thành lập đã quyên góp 50 triệu USD cho Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) để hỗ trợ chiến dịch trên toàn quốc của ACLU nhằm giảm thiểu số tù nhân và nhà tù, theo một tuyên bố.

Theo báo cáo, mạng lưới công lý xã hội rộng lớn có liên kết với ông Soros bao gồm Trung tâm Công lý Brennan, tổ chức Truy tố Công bằng và Thích đáng (Fair and Just Prosecution), và Viện Công lý Vera.

Năm 2018, tổ chức Truy tố Công bằng và Thích đáng, Trung tâm Công lý Brennan, và tổ chức Cộng tác Công lý (Justice Collaborative) đã phát triển một khuôn khổ tên là “21 nguyên tắc cho công tố viên thế kỷ 21”, với các khuyến nghị bao gồm tiến tới chấm dứt bảo lãnh tại ngoại bằng tiền, giảm thiểu truy tố tội nhẹ và chấm dứt việc truy tố người chưa thành niên phạm tội khi họ đã thành niên.

Các đại diện của Quỹ Xã hội Mở và ông Soros đã không phúc đáp yêu cầu bình luận của The Epoch Times trước thời điểm phát hành bản tin này.

Cara is a Chicago-based Epoch Times reporter. She can be reached at [email protected].

Cô Cara là một phóng viên của The Epoch Times tại Chicago. Quý vị có thể liên lạc với cô tại [email protected].

Khánh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn