GOP tại Hạ viện: Các biện lý quận được ‘ông Soros tài trợ’ chịu trách nhiệm cho vấn đề ‘tội phạm bạo lực tràn lan’