Bất ổn kinh tế thúc đẩy ‘cơn sốt vàng’ phá kỷ lục ở Trung Quốc