Ông trùm truyền thông Hồng Kông Vu Phẩm Hải, người công khai ủng hộ ĐCSTQ, tuyên bố phá sản

Hầu như toàn bộ tài sản và cổ phần trong tập đoàn của ông đã bị các ngân hàng quốc doanh của ĐCSTQ kiểm soát.