Bỉ: 35,000 người tuần hành phản đối quy định COVID-19 ở Brussels, hàng chục vụ bắt giữ