Bí quyết trường thọ của cụ bà 100 tuổi người Mỹ: Làm việc từ năm 18 tuổi đến 99 tuổi