‘Biến hóa của thiên tượng’ không phải là ngẫu nhiên mà đã có chứng nghiệm trong lịch sử