Bình phẩm sách: ‘Dưới Một Ngôi Sao Tàn Khốc’ của nhà văn Heda Kovaly