PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: Cắt giảm tổng ngân sách xuống mức chi tiêu năm 2022 có thể cắt ngân sách cho việc thúc đẩy năng lượng xanh của TT Biden