Cha của Lữ Quang Tuân là người ở huyện Tân Xương (phía đông tỉnh Chiết Giang ngày nay), ông là người rất ngang ngược hống hách ở trong huyện. Huyện lệnh Tào Tường phái người bắt ông lại, dùng roi đánh ông và dạy rằng: phải bỏ ác theo thiện. Sau đó, cha của Lữ Quang Tuân rốt cuộc cũng bỏ ác hướng thiện.

Tào Tường là người ở châu Thái Thương (phía đông nam tỉnh Giang Tô ngày nay). Về sau Lữ Quang Tuân làm Ngự sử, lúc ông tuần sát ở Thái Thương, đã đến bái kiến Tào Tường. Tào Tường vốn đã sớm quên mất chuyện dùng roi đánh cha của Lữ Quang Tuân năm xưa rồi.

Lữ Quang Tuân chủ động nhắc lại chuyện cũ năm ấy Tào Tường dùng roi đánh cha của mình. Tào Tường bây giờ là cấp dưới của Lữ Quang Tuân, nên cảm thấy rất khó xử. Lữ Quang Tuân nói: “Nếu như không phải tiên sinh kịp thời chấp hành theo pháp luật mà giáo dục, thì phụ thân của ta sao có thể bỏ ác theo thiện được đây?”  Đồng thời cũng nói: Hai cha con họ trong hơn 10 năm vẫn luôn cảm tạ ân đức này.

Ngự sử Lữ Quang Tuân đặc biệt ở lại cùng Tào huyện lệnh hàn huyên nguyên một đêm rồi mới rời đi, hơn nữa còn tặng cho Tào Tường không ít lễ vật.

Tào Tường là một viên quan tốt tuân theo kỷ cương pháp luật, rất nghiêm cẩn thi hành pháp luật, tự không cần phải nhiều lời. Cũng như cha con Lữ Quang Tuân, họ không cho rằng sự việc năm xưa là mối thù hận, ngược lại cho rằng đó là ân đức, không quên cũng không tránh né, mà còn chân thành cảm tạ. Điều này so với người bình thường, thực sự là hiền đức hơn nhiều. Lữ Quang Tuân về sau làm đến quan Thượng thư, rất có danh vọng.

Chính là:

“Nguy nguy Hoa Hạ mỹ đức quang,

Huyến lệ đa thải tối huy hoàng.

Chính xác phân biện thị dữ phi,

Vong oán hoài đức hung hoài quảng.

Tri ân cảm đức chân quân tử,

Quyên khích tất báo tiểu nhân tràng!”

Tạm dịch:

Thực là: 

Ánh sáng mỹ đức Hoa Hạ chiếu rọi

Rực rỡ tươi đẹp huy hoàng nhất.

Giúp phân biệt được đúng – sai,

Bỏ qua oán hận nhớ ân đức lòng dạ rộng.

Tri ân cảm đức là bậc quân tử, 

Nhỏ mọn báo thù chỉ là bụng tiểu nhân!

(Theo “Dũng tràng tiểu phẩm” của Chu Quốc Tránh thời Minh)

Đăng lại bài từ nguồn báo Chánh Kiến

Do Lý Mai biên tập
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn