Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Tổng thống Biden đã rất ‘rõ ràng’ về vấn đề bảo vệ Đài Loan