Bộ trưởng Quốc phòng: Trung Quốc sẽ ‘chiến đấu bằng mọi giá’ để ngăn Đài Loan độc lập