Bộ Y tế Canada chấp thuận vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi