Bộ Y tế Virginia: Bệnh giang mai ở trẻ em đang ở mức cao nhất trong ba thập niên