Sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới sạc xe điện đi cùng với các mối đe dọa về bảo mật

Rủi ro của chuyến đi bằng xe điện: từ việc dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp đến những sự cố mất điện