Các chuyên gia chỉ trích việc TT Biden thay đổi chính sách đối với Cuba và Venezuela