Các chuyên gia chống khủng bố tiết lộ vấn đề lớn sau khi TT Biden tuyên bố CIA đã tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda