Các chuyên gia: Thực tế cho thấy mặt trái của năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân hiện đang được ưa chuộng