Các công ty lọc dầu Mỹ tăng cường nhập cảng dầu thô nặng