Nhiệt độ thấp kỷ lục khi đợt lạnh quét qua Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán