Các đặc vụ FBI tịch thu tài liệu y tế, thông tin tài chính từ ông Trump