Các học viên Pháp Luân Công tôn vinh đức tin vào Chân, Thiện, Nhẫn