Các nhà đầu tư Mỹ tài trợ cho các công ty có trụ sở tại Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ