Các nhà khoa học lo ngại khi núi lửa Tây Ban Nha đột nhiên yên ắng