Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa: Bản cáo trạng truy tố cựu TT Trump ‘hoàn toàn không hợp lệ,’ đặt ra ‘tiền lệ xấu’ cho quốc gia