Các nhà lãnh đạo Quốc hội làm việc với TT Biden về việc ngăn chặn đình công ngành đường sắt