‘Hãy quay lại lớp học,’ Chủ tịch Hạ viện Johnson nói với các sinh viên biểu tình tại Đại học Columbia

Chủ tịch Hạ viện cho biết ông sẽ gọi điện thoại cho Tổng thống để yêu cầu cử Vệ binh Quốc gia đến giải tán các cuộc biểu tình này.