Hoa Kỳ tiếp tục điều tra chống lẩn tránh thuế đối với pin quang năng nhập cảng từ Đông Nam Á

Quyết định này là diễn biến mới nhất trong một câu chuyện kéo dài nhiều năm — điều mà ngành quang năng Hoa Kỳ cho rằng có thể đã có tác động tàn phá đối với hoạt động sản xuất trong nước.