Các nhà lập pháp: Trung Quốc tiếp tục cản trở cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 của Hoa Kỳ