Các nhà phân tích: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng để chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ