Các nhà phát triển địa ốc Trung Quốc bán cổ phần khi các vụ vỡ nợ ngày càng trầm trọng