Các sáng kiến ​​xanh của TT Biden đang trao cơ hội cho Trung Quốc