Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu nghị quyết lên án Bắc Kinh vì bịt miệng Bành Soái