Các ứng cử viên ủng hộ quyền cha mẹ giành chiến thắng trên toàn quốc trong đợt bầu cử giữa kỳ