Vài tháng sau vụ kiện, Bộ Giáo Dục giải tán hội đồng các bậc cha mẹ quốc gia