Các vấn đề vận tải biển sẽ dai dẳng trong nhiều năm, tiếp sức cho cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt