Các vụ kiện Norfolk Southern và các báo cáo tai nạn cho thấy thảm kịch đường sắt là mối nguy hiểm thường gặp