California đưa biển số điện tử thành một lựa chọn hợp pháp cho mọi tài xế