California: Xe Tesla bốc cháy trên Xa lộ 50, 6,000 gallon nước mới đủ dập lửa